Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

  • 415981 truy cập
  • 72 trong hôm nay
  • 1178871 lượt xem
  • 146 trong hôm nay
  • 333 thành viên

Đang Online

25 khách và 1 thành viên

Nội dung chính

1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
3. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
5. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục5. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
6. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục6. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục
7. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục7. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục
8. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục8. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục
9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục
10. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.10. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
11. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục11. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục
12. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục12. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục
13. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục13. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục
14. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục14. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục
15. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.15. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.
16. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.16. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.
17. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.17. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.
Top