Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 398980 truy cập
 • 234 trong hôm nay
 • 1130387 lượt xem
 • 744 trong hôm nay
 • 331 thành viên

Đang Online

14 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  3. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  5. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục5. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
  6. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục6. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục
  7. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục7. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục
  8. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục8. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục
  9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục
  10. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.10. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
  11. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục11. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục
  12. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục12. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục
  13. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục13. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục
  14. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục14. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục
  15. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.15. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.
  16. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.16. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.
  17. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.17. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.
  Top