Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 398999 truy cập
 • 253 trong hôm nay
 • 1130482 lượt xem
 • 839 trong hôm nay
 • 331 thành viên

Đang Online

5 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  Violympic toán 2 - Vòng 5

  • Nguyễn Thanh Bình
  • 24-02-2017
  • 71.8 KB
  ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – VÒNG 5 Bài thi số 1 19:37 Câu 1: Tổng của 56 và 4 là Câu 2: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là Câu 4: Tính: 36 + 47 = Câu 5: Cho: 36 + ...... = 87. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 6: Tổng của 36 và 63 là Câu 7: Hai anh em câu được tất cả 26 con cá, trong đó anh câu được 2 chục con. Vậy em câu được con. Câu 8: Tính: 53 – 3 + 50 = Câu 9: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13 là: Câu 10: Tìm số có 2 chữ số , biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị. Trả lời: Số cần tìm là Bài thi số 2 Bài thi số 3. Đập dế 1.Hiệu 76 và 6 là…. 2. Cho 5dm = 50… Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là …. 3. Cho: 6….> 36 + 23 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là…… 4. Trong các phép tính sau, phép tính nào có tổng bé nhất? 47 + 45 2 + 98 54 + 45 24 + 26 5. Trong phép tính dưới đây phép tính nào sai: 5 + 6 = 11 45 – 34 = 11 2 + 11 = 22 90 – 3 = 87 6. Cho x - 23 = 30. Giá trị của x là ….. 7. Hiệu của 19 và 5 là ….. 8. Phép tính có 2 số hạng bằng nhau và có tổng bằng 18 là; 6+6 5+5 9+9 10 + 2 9. Cho a - 30 - 10 = 40. Giá trị của a là…..
  Xem nhiều hơn
  Nguyễn Thanh Bình thích bài này
  Top