Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

  • 416001 truy cập
  • 92 trong hôm nay
  • 1178949 lượt xem
  • 224 trong hôm nay
  • 333 thành viên

Đang Online

26 khách và 1 thành viên

Nội dung chính

Số 8 (Tiết 2)

  • Trường Mầm non Đông Hội
  • 13-12-2016
  • 618.5 KB
PHßNG GI¸O DôC - ®µo t¹o ®«ng anh Tr­êng mÇm non §«ng Héi Gi¸o ¸n lµm quen víi to¸n ®Ò tµi: Số 8 (Tiết 2) ®èi t­ượng: 5 - 6 tuæi Thêi gian: 30 - 35 phót Gi¸o viªn: Lương Thị Hương Đỗ Thị Bích Ngọc Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 8 8 7 Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 8 5 8 3 6
Xem nhiều hơn
Chưa ai thích bài này
Top